Bibljografja historji ziem b. W. Ks. Litewskiego za lata 1932-1934

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 516-556
Stefan Burhardt, Janina Rewkowska

 

do góry