Augustyn Rotundus Mieleski, wójt wileński, pierwszy historyk i apologeta Litwy

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 71-96
Marja Baryczowa

 

do góry