Kolokwia staropolskie: "Proza staropolska znan i nieznana". Konferencja naukowa, Kazimierz nad Wisłą, 5-8 września 2006 r.

Barok : historia, literatura, sztuka, Tom 13, Numer 2 (2006) s. 280-283
Barbara Niebelska

 

do góry