"Prasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939)", Andrzej Romanow, Gdańsk 1979 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Tom 19, Numer 2 (1980) s. 138-140
Wiesław Władyka , Andrzej Romanow (aut. dzieła rec.)

 

do góry