„Gog i Magog. Kronika chasydzka”, Martin Buber, przełożył i wstępem opatrzył Jan Garewicz, Warszawa 1999 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 91, Numer 3 (2000) s. 482-484
Jerzy Tomaszewski , Martin Buber (aut. dzieła rec.), Jan Garewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry