"Dzieje Mazowsza do 1526 r.", red. Aleksander Gieysztor, Henryk Samsonowicz, Warszawa 1994 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 89, Numer 1 (1998) s. 160-169
Janusz Grabowski , Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.), Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry