"Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta", Maciej Chmieliński, Łódź 2004 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 57, Numer 1 (2005) s. 420-422
Maria Zmierczak , Maciej Chmieliński (aut. dzieła rec.)

 

do góry