"Próby reform włościańskich w Polsce XVIII wieku : wybór źródeł", oprac. i wstępem zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1952 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 44, Numer 1-2 (1953) s. 233-238
Jerzy Michalski, Emanuel Rostworowski , Stefan Inglot (aut. dzieła rec.)

 

do góry