"Die patronymischen Ortsnamen im Altsorbischen, Untersuchungen zur slawischen Namengeographie", S. Körner, Berlin 1972 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 20, Numer 1-2 (1975) s. 313-316
Kazimierz Rymut , S. Körner (aut. dzieła rec.)

 

do góry