Nieznany dukat koronny z 1590 r. z mennicy poznańskiej

Wiadomości Numizmatyczne, Tom 28, Numer 3-4 (109-110) (1984) s. 224-229
Elżbieta Korczyńska

 

do góry