Ludwika Maria Gonzaga : szkic biograficzno-ikonograficzny 1645-1667

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, Tom 17 (1973) s. 163-248
Bożena Fabiani

 

do góry