"Z zagadnień gospodarczych Lubelszczyzny 1831-1863", Warszawa 1958 ; "Z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem", Juliusz Willaume, Lublin 1958 ; "Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1861 roku", Juliusz Willaume, "Rocznik Lubelski" T. I, 1958 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 51, Numer 3 (1960) s. 591-597
Zbigniew Stankiewicz , Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.)

 

do góry