"Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII wieku - Zarys analityczno-syntetyczny", Karol Buczek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 10 (1965) s. 196-197
Stanisław Alexandrowicz , Karol Buczek (aut. dzieła rec.)

 

do góry