"Historia sekretna", Prokopiusz z Cezarei ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Konarek, Warszawa 1977 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 222-223
Alina Brzóstkowska , Andrzej Konarek (aut. dzieła rec.), (aut. dzieła rec.)

 

do góry