"Działalność naukowa archiwów państwowych. I Konferencja pracowników naukowo-badawczych archiwów państwowych, Poznań 28 IV 1977", Warszawa-Łódź 1977 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 242-243
Ireneusz Ihnatowicz

 

do góry