"Walerij Wrublewski", W. E. Abramoviczius, W.A. Djakow, Moskwa 1968; "Marks, Engels i polskoje oswoboditielnoje dwiżenije", W. A. Djakow, Moskwa 1968; "Jarosław Dombrowski", W. A. Djakow, Moskwa 1969 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 61, Numer 4 (1970) s. 725-727
Jerzy W. Borejsza , W. E. Abramoviczius (aut. dzieła rec.), W.A. Djakow (aut. dzieła rec.)

 

do góry