Źródła i szacunki w badaniach osadnictwa i demografii Polski XVI i XVII w.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 10, Numer 3-4 (1962) s. 575-593
Irena Gieysztorowa

 

do góry