Problemy gospodarki komunalnej miasta Poznania na tle udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy i rozbudowy urządzeń komunalnych. Cz. 2

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 32, Numer 1 (1964) s. 5-16
Czesław Kołodziejczak

 

do góry