Obsługa interesantów w kancelarii sądu ziemskiego w XV w. : ze studiów nad łęczyckimi rejestrami kwerendalnymi z lat 1390-1428

Przegląd Historyczny, Tom 73, Numer 3-4 (1982) s. 299-306
Zbigniew Morawski

 

do góry