O. Włodzimierz Ledóchowski : na marginesie pierwszego życiorysu 26-go generała Towarzystwa Jezusowego

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 4 (1948) s. 341-350
Zdzisław Obertyński

 

do góry