Ludność w Polsce od XI do XVIII w.

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 5, Numer 1 (1957) s. 195-197, 3-49
Egon Vielrose

 

do góry