O klasyfikacji i i interpretacji pamiętników : uwagi i propozycje

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 25 (1980) s. 163-177
Zbysław Wojtkowiak

 

do góry