Rozważania o poznaniu historycznym : fakty - metody - źródła - teorie

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 141-162
Stanisław Piekarczyk

 

do góry