"Rekonstrukcja drugiego zeszytu Katalogu inkunabułów Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie księdza Leona Formanowicza", Julian Wojtkowski, "Archiwa, BIblioteki i Muzea Kościelne" 18 (1969) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 15 (1970) s. 251
Bogdan Bolz , Julian Wojtkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry