Krzyż Lotaryński - symbol Wolnych Francuzów i Francji Walczącej

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 110, Numer 3 (2003)
Tomasz Szarota

 

do góry