Funkcje prooimion w "Historiach Kościoła" Sokratesa Scholastyka i Hermiasza Sozomena

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 2 (1997) s. 207-222, 377
Maciej Łubieński

 

do góry