"Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska : zarys historyczny 1370-1632", Kazimierz Chodynicki, Warszawa 1934 : [recenzja]

Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego, Tom 10 (1935) s. 382-390
Aleksy Deruga , Kazimierz Chodynicki (aut. dzieła rec.)

 

do góry