Nazewnictwo w wybranych utworach Adolfa Dygasińskiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 22 (1977) s. 201-232, 332
Irena Sarnowska

 

do góry