Znaczenie nazw własnych w świetle analizy grup nominalnych współczesnej polszczyzny mówionej

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 21 (1976) s. 325-326, 41-64
Władysław Miodunka

 

do góry