"Wörterbuch der russischen Gewässernamen", B. 1-3, Max Vasmer, Berlin-Wiesbaden 1960-1963, 1964-1965 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 272-274
Władysław Lubaś , Max Vasmer (aut. dzieła rec.)

 

do góry