"Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego", pod red. K. Matwijowskiego, Wrocław 1992 : [recenzja]

Studia Historyczne, Tom 39, Numer 1 (1996) s. 127-129
Jarosław Stolicki , Krystyn Matwijowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry