"Zjazd na Mazowszu w kwietniu 1369 r. i jego geneza. Ze studiów nad itinerarium Kazimierza Wielkiego", Kazimierz Jasiński, "Acta Universitatis Nicolai COpernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne" z. 58 (1973) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 275-276
Ewa Zagajewska , Kazimierz Jasiński (aut. dzieła rec.)

 

do góry