"Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu", Karola Ciesielska, Toruń 1977; "Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi (1926-1976)", Zbigniew Tobijański, Łódź 1976; "Pracownicy Archiwum Łódzkiego 1926-1976", Zbigniew Tobijański, Łódź 1976 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 24 (1979) s. 243
Ireneusz Ihnatowicz , Karola Ciesielska (aut. dzieła rec.), Zbigniew Tobijański (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Zbigniew Tobijański ,Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Łodzi (1926-1976) ,Łódź 1976 : [recenzja] ,
Zbigniew Tobijański ,Pracownicy Archiwum Łódzkiego 1926-1976 ,Łódź 1976 : [recenzja]

 

do góry