Sytuacja prawna Tatarów hospodaskich na Litwie a zakres ich praw do ziemi (XV-XVII w.) : zarys zagadnienia

Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Tom 4, Numer 3 (2004) s. 93-117
Krzysztof Grygajtis

 

do góry