Formy nazwisk żon i dzieci w dialektach języka polskiego

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 320-344, 406
Alfred Zaręba

 

do góry