"Josyfinśka (1785-1788) i francyszkanśka (1819-1920) metryky. Perszi pozemel'ni kadastry Gałyczyny. Pokazczyk naselenych punktiw", pod red. P. Zacharczyszyna, Kyiw 1965 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 220-224
Mariusz Kulczykowski , P. Zacharczyszyn (aut. dzieła rec.)

 

do góry