Ze studiów nad imionami pochodzenia chrześcijańskiego w dawnej Polsce. 1, Florianus = Tworzyjan = Florian

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 282-288, 405
Józef Reczek

 

do góry