Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych

MAZOWSZE Studia Regionalne, Tom 6 (2011) s. 51-72
Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński

 

do góry