Refleksje o Leninie i polskim ruchu robotniczym : (w związku z książką Rozalia Jermołajewa, Aleksander Manusiewicz, Lenin a polski ruch robotniczy, Warszawa 1976)

Przegląd Historyczny, Tom 68, Numer 4 (1977) s. 733-741
Jan Kancewicz , Rozalia Jermołajewa (aut. dzieła rec.), Aleksander Manusiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry