Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w.

Przegląd Historyczny, Tom 88, Numer 3-4 (1997) s. 441-458, 593-594
Łukasz Chimiak

 

do góry