Święta moc fundatora klasztoru (Niemcy XI-XII wieku)

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 91, Numer 1 (1984)
Roman Michałowski

 

do góry