Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z grobów młodszej epoki brązu i okresu rzymskiego, znalezionych w Wierzbnie pow. Pyrzyce

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 19 (1973) s. 117-128
Janusz Piontek, Jan Strzałko

 

do góry