Zagadnienia klasyfikacji rumuńskich nazw miejscowych

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 369-399
Witold Truszkowski , I. Jordan (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
I. Jordan ,O nazwach miejscowych rumuńskich ,

 

do góry