Profesor Tadeusz Milewski (1906-1966) jako onomasta

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 13, Numer 1-2 (1968) s. 334-340
Adam Heinz

 

do góry