Podstolice, Pstrościce i Węgierce : przyczynek do badań nad toponomastyką staropolską

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 4, Numer 1 (1958) s. 1-27, 220
Karol Buczek

 

do góry