Polskie nazwy osobowe i miejscowe z XVI-XVII w. w księgach parafialnych wsi Michalice pow. Namysłowskiego na Śląsku

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 182-251, 404
Stefan Reczek

 

do góry