Zagadnienia onomastyczne na IV Zjeździe Slawistów, Moskwa 1-10 IX 1958

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 399-401
Mieczysław Karaś

 

do góry