Rosja i jezuici za panowania Katarzyny II - międzynarodowa konferencja naukowa (Moskwa, 25-26 marca 2002)

Studia Historyczne, Tom 45, Numer 3-4 (2002) s. 348-351
Andrzej Paweł Bieś

 

do góry