Protokół z XXXV Walnego Zgromadzenia Polskiego T-wa Filologicznego odbytego dnia 7 czerwca 1930 r. w Katowicach.

Kwartalnik Klasyczny, Tom 4, Numer 4 (1930) s. 539-543

 

do góry