Pieśń obrzędowa jako gatunek : spojrzenie ontologiczne i semiotyczne

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 5 (2006) s. 183-188
Ludwik Bielawski

 

do góry